Fortrolighedspolitik

Her fortæller vi hvordan Vine Til Maden I/S behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af som dataansvarlig, når du tilmelder dig et arrangement, et nyhedsbrev eller modtager andre informationer og tjenester, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1. FORMÅL OG ANVENDELSE

Vine Til Maden I/S beskytter og behandler dine personlige oplysninger efter gældende GDPR (General Data Protection Regulation) regler vedtaget af EU med virkning fra og med 25. maj 2018.

Ved at indtaste dine oplysninger når du opretter dig på vores hjemmeside, bekræfter og accepterer du også ved dit samtykke at modtage nyhedsbreve, invitationer og anden information og tjenester fra Vine Til Maden I/S.

2. INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Du har typisk selv videregivet dine oplysninger til os og har vi hos Vine Til Maden I/S indsamlet dem, vil du altid blive informeret forinden. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan f.eks. være dit navn, din e-mailadresse, din hjemme- eller firmaadresse og telefonnummer etc.

3. OPBEVARING OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Formålet med vores behandling af dine personlige oplysninger er for at sende nyhedsbreve, invitationer og andre oplysninger om vores services og tjenester som vi tilbyder. Herudover fungerer det også som en service til vores parter i specifikke sager og for at kunne lette kommunikationen.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger, såsom navn og kontaktoplysninger.

Vores persondatabehandling i forbindelse med afvikling af arrangementer er nødvendige for at administrere din deltagelse. Persondatabehandlingen sker på grundlag af vores legitime interesse i at kunne udbyde arrangementet og derved synliggøre Vine til maden I/S, herunder bl.a. som en mulig kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Behandling i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve sker med henblik på at kunne afsende nyhedsbrevet og på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du har altid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke, så du ikke længere modtager nyhedsbreve og anden information fra os.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger med stor respekt og fortrolighed til intern brug og formidling mellem dig som kunde/klient og Vine til maden I/S.

4. MODTAGERE OG TREDJELANDE

Oplysningerne sælges ikke til kommerciel brug eller ekstern markedsføring. En eventuel videregivelse af oplysninger vil være af en formålstjenestelig og logistisk karakter for at løse en opgave aftalt mellem dig og Vine Til Maden I/S hvor det kan være en ekstern samarbejdspartner, som står for udførelsen.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.

5. DIN SIKKERHED

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

6. OPBEVARING

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde formålet, som fremgår under punkt 3. Oplysninger indhentet i forbindelse med tilmelding til et arrangement slettes således umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til at vi må opbevare dine kontaktinformationer i længere tid. Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev slettes umiddelbart efter, at samtykket trækkes tilbage og at nyhedsbrevet derved afmeldes.

Særlige lovregler, herunder f.eks. bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

7. RETTIGHEDER

Er du registreret hos os, kan du bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Endeligt har du også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt behandling af dine personlige oplysninger.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af persondataforordningen, er du altid velkommen til at kontakte os på info@vinetilmaden.dk. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

8. ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne privatlivs- og persondatapolitik, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, opstår nye tekniske løsninger, opstår nye eller forbedrede funktioner eller lignende. Du vil naturligvis blive informeret herom.